header olivijn
 
10 kenmerken Waar zit olivijn Chemische reactie Reactie snelheid LCA Consequenties Offerte
taal-nltaal-en
Home CO2 Gravity Pressure Vessel GPV GPV techniek GPV toepassingen GPV Producten Soorten mineralen Levering mineralen Wetenschappelijk onderzoek Links Contact gegevens

 

Chemische reactie

  • De reactiesnelheid is vrij langzaam, bij rotsblokken duurt het miljoenen jaren voordat het rotsblok geheel heeft gereageerd. Dus hoe kleiner de korreldiameter, hoe sneller de reactie!
  • Het is een exotherme reactie; bij de reactie komt warmte vrij !! (ten opzichte van de gewichtsmassa van fossiele brandstoffen 25 %), dus 1 kg Olivijn geeft 0,25 liter fossiele brandstof aan warmte.
  • Bij hogere temperaturen verloopt de reactie sneller
  • Bij hogere druk verloopt de reactie sneller.
  • Door onttrekking van de CO2 uit het water stopt de verzuring en wordt het water basisch !!
  • 1 kg Olivijn onttrekt 1,2 kg CO2
  • De natuur zorgt altijd voor evenwicht. Na de reactie blijft CO2 -arm water over, hetgeen CO2 uit de lucht onttrekt en op deze wijze bijdraagt aan een lager CO2 gehalte in de lucht.
  • Het restproduct is uitstekend geschikt als landbouwgrond/ bemesting e.d.
  • Alleen in Oman al is er genoeg delfbaar Olivijn aanwezig om het CO2 gehalte in de lucht en de oceanen terug te dringen.
  • Als Olivijn in contact komt met water, onttrekt het CO2 uit het water en "valt" uiteen in silica (soort zand) en Mg/Fe bicarbonaat.

Er zijn verschillende reacties mogelijk, de meest voorkomende is:
 

Mg2SiO4 + 4CO2 + 2 H2O = 2Mg2+ + SiO2 + 4HCO3- 

SiO2 (Silicium oxide, ook wel kwarts genoemd)


HCO3- (Waterstof Bicarbonaat)

2Mg2+ (Magnesium ionen)

Als de Olivijn gestrooid wordt in zee, of in een klimaat met veel regen, dan blijft de SiO2 gewoon in oplossing. Als het wat droger wordt en het water dus geconcentreerder dan zal het zeker niet als zand eruit komen, maar als een soort fijnverdeelde opaalachtige stof

 

Image0003