header gpv
CO2 Energie Reactor slib en chemisch afval metaal ertsen Carbonisatie mineralen Stabilisatie afvalstromen energie opwekking mine tailing Teerzand
taal-en
taal-nl
Home CO2 Gravity Pressure Vessel GPV GPV techniek GPV toepassingen GPV Producten Soorten mineralen Levering mineralen Wetenschappelijk onderzoek Links Contact gegevens

Olivijn

 

 

• input    : 2 ton mineraal, 1 ton CO2

• Output  : 3 ton solid residue

• Delta H : -209 kJ/mol olivine (= 2.700 kJ/kg CO2)

 

 

Olivijn is een op de aarde zeer veel voorkomend gesteente (top 3) en gaat een chemische reactie aan met water en CO2.


Hierdoor zet het de CO2 definitief om en zorgt voor een vermindering van de aanwezige CO2.

 

 

In verband met de essentiële crushing tijdens het proces, is het belangrijk om deeltjes van verschillende afmetingen te gebruiken.

Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van 0,5 mm en kleiner.

In de reactor zijn afhankelijk van de te creëren omstandigheden de volgende reacties mogelijk:

 

Mg2SiO4(v) + 4CO2(g) + 2 H2O(L)  =  2Mg2+(l) + SiO2(l) + 4HCO3- (l)

 

Hierbij wordt 1,2 kg CO2 gebonden door 1 kg olivijn

 

De restproducten zijn dan wel in oplossing.

Als het doel is CO2 Negatieve ( bouw) stoffen te maken kan buiten de reactor door een PH verlaging  de volgende reactie uitgevoerd worden:

 

2Mg2+(l) + SiO2(l) + 4HCO3- (l)  = 2 MgCO3(s) + 2 CO2(g) + 2 H2O + SiO2(s)

 

De CO2 komt in een zuivere geconcentreerde vorm vrij en kan opnieuw in de reactor gebracht worden of voor andere doeleinden dienen.

 

Na het verlaten van de reactor zal de slurry dus een aantal nabehandelingen en scheidings technieken moeten ondergaan.

 

Uiteindelijk blijft dus in vaste stof over::

 

FeCO3

MgCO3              

Si(OH)4(v)

 

Toepassingen

 

Na de binding van CO2 blijven er diverse waardevolle reststoffen over.

Deze kunnen worden toegepast in diverse sectoren:

 

Industrie

 

FeCO3                     IJzer Carbonaat        grondstof voor de staalindustrie

MgCO3                    Mg Carbonaat          grondstof voor de magnesium productie

Si(OH)4                   Nano Silica               vulstof voor kunststoffen, rubber  etc.

 

 

Bouw/infra

 

MgCO3                   Mg Carbonaat          grondstof voor Sorel cement

Si(OH)4                   Nano Silica              

 

vulstof voor beton, hierdoor ontstaat hogedruk beton, waardoor betonconstructies veel kleiner gedimensioneerd kunnen worden

zie verder deze link

 

Landbouw

 

FeCO3, MgCO3, Si(OH)4

Voor de landbouw hoeven de producten niet gescheiden te worden , hetgeen grote voordelen biedt.

                                   

Hier kunnen de restproducten toegepast worden als aanvulling en gedeeltelijke vervanging van kunstmest.

Een groot aantal gewassen heeft een tekort aan Silica en Mg en IJzer verbindingen.

Bij toevoeging van deze stoffen ontstaat dus een kwalitatief hoogwaardiger product en meer opbrengst.

Door het hoge silica gehalte houdt de grond het vocht veel beter vast, waardoor de gewassen bij droge periodes beter groeien.

De restproducten zijn licht basisch en hebben een positieve invloed op de verzuring

 

 

Landwinning

 

Landwinning projecten worden vaak in de buurt van grote CO2 uitstoot punten ( energie centrales, industrie ) uitgevoerd.

Het zand wat gebruikt wordt, wordt vaak over grote afstanden aangevoerd en moet soms diverse nabehandelingen ondergaan.

 

Olivijn wordt kan vaak in de directe nabijheid gemijnd worden, en na de reactie met CO2 en H2O is er een dubbele hoeveelheid materiaal om plaatselijk te gebruiken als ophoogmiddel.

De zeer belangrijke korreldiameter kan eenvoudig worden beinvloed.

Op deze manier wordt CO2 een grondstof!

 

Zie verder deze link

 

 

 

 

 

 

 schema gpv2