header gpv
CO2 Energie Reactor slib en chemisch afval metaal ertsen Carbonisatie mineralen Stabilisatie afvalstromen energie opwekking mine tailing Teerzand
taal-en
taal-nl
Home CO2 Gravity Pressure Vessel GPV GPV techniek GPV toepassingen GPV Producten Soorten mineralen Levering mineralen Wetenschappelijk onderzoek Links Contact gegevens

Teerzand / oil sand

 

Teerzanden zijn afzettingen van zand, klei en bitumen.

De bitumen, die tot olieproducten verwerkt kunnen worden, zijn door de hoge prijzen op de oliemarkten een interessant alternatief voor aardolie geworden.

De huidige technieken veroorzaken grote CO2 emisies, water en bodem verontreiniging.

 

Mondiaal zit veruit de meeste olie in dit soort velden.

 

De totale gekende wereldreserves bedragen het equivalent van 6000 miljard vaten aardolie; meer dan de conventionele aardoliereserves. Het Athabascagebied in Canada en het Orinocogebied in Venezuela zijn beide goed voor één derde van de wereldreserves. Voor Canada is 20% van de reserve in dagbouw te winnen. De overige 80% van de reserves zit te diep voor dagbouw en moet met verschillende kostbaarder methoden worden gewonnen.

 

Voor de winning van een vat ruwe olie is 0,5 - 0,65 vat olie nodig. De uitstoot van broeikasgas is voor een effectief gewonnen vat olie dus ruim 1,5 maal zo groot. In 2008 wordt er voor elk vat olie dat wordt geproduceerd circa 80 kg broeikasgas uitgestoten. Voor de winning van een vat olie is daarnaast nog 300 tot 600 liter water nodig.

 

Er zijn twee methoden te onderscheiden, openpit en In-situ.

-          Bij open pit mijnen wordt het oliehoudend mineraal verwerkt, bij In-situ methoden wordt de ondergrond langdurig verwarmd, waardoor de olie vloeibaar wordt en kan worden opgepompt.

 

 

Innovation Concepts heeft een reactor ontworpen, die de oplossing is voor de huidige productie en milieu problemen met de open pit mine methodiek oplost.

 

Wij onderscheiden en twee-tal systemen:

- oil sand tailing

- oil sand production

 

Oil sand tailings

De problemen van de oil sand tailings zijn:

- zeer lange bezinkingstijd ( > 30 jaar)

- aanwezigheid van vervuilende olien

- uitlogen van zware metalen

 

Voor elk vat oilsand bitumen wordt 2 m3 residue ( tailings geproduceerd)
Dit wordt in Canada een steeds groter probleem.

 

Met behulp van de door innovation Concepts B.V. gepatenteerde GPV technieken worden alle problemen met betrekking tot deze tailings in één proces opgelost.

 

- bezinkingstijd < 1 maand

- geen zware olieen meer

- de metalen worden geoxideerd, waardoor deze veel minder uitlogen.

 

Als bijkomend voordeel kan het water dat vrijkomt worden hergebruikt.

 

Deze techniek is eenvoudig op te schalen tot 1000 m3 per uur per reactor. 

 

 

 

 

Oil sand production

 

Samengevat zijn er een 3-tal stappen in het teerzand proces

-          Scheiding van de bitumen, minerale deeltjes en water

-          Verlaging van de viscositeit van de bitumen, waardoor deze verpompbaar 
           wordt.

-          Schoonmaken van de afvalstromen ( water en mineralen)

 

In de teerzand reactor van Innovation Concepts B.V. vinden deze processen nagenoeg gelijktijdig plaats.

De ruwe teerzand wordt met water vermengd en in de reactor gepompt.
In de reactor vindt scheiding plaats van de bitumen en water/mineralen.

De bitumen wordt onder druk gebracht en verwarmd tot ca, 400 graden Celsius.

Door het Visbreaking proces wordt de viscositeit van de olie definitief verlaagd.

Ca. 90 % van de overgebleven organische bestanddelen van de residuen worden door middel van een nat-oxidatie proces verbrand.

De resterende 10% kan via biologische reiniging afgebroken worden.


 

Voordelen:

-          geen externe energie bron nodig.

-          Schone residuen

-          Lager waterverbruik, het grootste gedeelte wordt direct hergebruikt.

-          Eenvoudiger scheiding van het water en mineralen

-          Lage viscositeit van de bitumen

-          Ca. 50% minder CO2 uitstoot

 

Samengevat, schoner en goedkoper !

 

Toepassing gebieden

-          Teerzand

-          Oil Shale

-          zware oliën

-          met olie verontreinigde grond

-          etc

 

Patent

In augustus 2011 heeft Innovation Concepts B.V. een patent aanvraag ingediend.
Gedurende deze fase kunnen wij geen verdere openbare informatie afgeven.

Momenteel lopen besprekingen met diverse partijen om deze techniek verder te ontwikkelen.
Aangezien we gebruik maken van een combinatie van bewezen technieken, die voor andere doeleinden gebruik zijn, zijn de volgende research stappen bekend.

Binnen een tijdsbestek van twee jaar kan de eerste full scale reactor operationeel zijn.

Voor vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Innovation Concepts B.V. info@innovationconcepts.eu

 

 schema gpv2