header gpv
CO2 Energie Reactor slib en chemisch afval metaal ertsen Carbonisatie mineralen Stabilisatie afvalstromen energie opwekking mine tailing Teerzand
taal-en
taal-nl
Home CO2 Gravity Pressure Vessel GPV GPV techniek GPV toepassingen GPV Producten Soorten mineralen Levering mineralen Wetenschappelijk onderzoek Links Contact gegevens

Slib en chemisch afval

In Apeldoorn ( Nederland) heeft tien jaar lang een GPV op fullscale gewerkt.

Deze reactor was ontworpen voor natte oxidatie van zuiverignsslib.

De oranische stoffen werden verbrand door middel van het natte oxidatie proces.

Maar heeft ook diverse soorten chemisch afval verwerkt.

 

De 1200 meter diepe reactor had de volgende kenmerken:

 

3 buizen:      - binnenste buis, downcommer diameter circa 15 cm.

                  - middelste buis, upcommer, diameter circa 35 cm.

                  - buitenste buis, koelmantel, diameter circa 40 cm.

 

-                reactie medium zuivere zuurstof.

-                verblijftijd:                    60 minuten.

-                capaciteit :                   100 m3 totaal slurry per uur.

-                Maximale temperatuur : 280 graad Celsius.

-                Maximale druk :            100 bar.

 

 

Alle organische componenten werden volledig en zuiver verbrand.

De meeste overgebleven componenten waren in oplossing.

Een biologische zuiveringinstallatie zorgde voor de verdere omzetting van stikstof.

 

Het water werd gedeeltelijk hergebruikt en het resterende gedeelte werd  geloosd op de rioolwaterzuivering (waar ook het zuiveringsslib vandaar kwam).

 

De koelmantel had een dubbele functie, bij het opstarten werd deze gebruikt voor het voorverwarmen van de slurry.

De reactie is exothermisch, dus na het opstarten komt zoveel warmte vrij dat er gekoeld moest worden en werd de koelmantel hiervoor gebruikt.

Hierbij kwam 3,5 GigaJoule per ton slib aan warmte vrij (stoom 250 graden Celcius, 40 bar).

 

De detailering van de aansluiting van de koelmantel aan de koelbuis, aan de onderzijde van de reactor bleek niet op de grote thermische uitzettingen berekend te zijn en gaf zoveel problemen dat de reactor in het jaar 2004 (na 10 jaar bedrijfsvoering) gesloten en afgedicht is.

 

 

 

 

 

 schema gpv2